LAJAN DISPONIB POU BIZNIS

Ou Menm k'ap Soufri ak Biznis ou pandan Kovid- 19 la, pa Dekouraje, Pa fèmen pack gen Espwa ak Mwenyen Pou Rete Ouvè

Pwogram Pwoteksyon Salè (PPP, pou sig li an anglè)

 

Prè pou Dezas Ekonomik COVID 19 (EIDL, sig Anglè a)

 

Lòt Resous

 

Ou kapab ede nou amelyore sit la ak fidbak ou w ap voye bann nou nan lang Kreyòl.